Over het armoedeplatform

Armoede in Prins Alexander

Het Armoedeplatform is een actief netwerk van professionals en vrijwilligers die kennis en ervaring met elkaar delen over armoede in Prins Alexander. Het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo ook signalen uit de stad. Wanneer nodig brengt het Armoedeplatform gevraagd en ongevraagd advies uit over armoede kwesties om ervoor te zorgen dat het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft niet groter wordt.

Het ontstaan van het Armoedeplatform
Het Armoedeplatform is ontstaan in 2000, toen het toenmalige deelgemeentebestuur een reactie vroeg op de notitie over Armoedebeleid. Sindsdien komt de groep maandelijks bij elkaar om ervaringen te delen, informatie uit te wisselen en activiteiten te organiseren. Het platform heeft inmiddels meer dan 25 leden, zowel professionals als vrijwilligers.

Het Blutfestival
Het platform liet voor het eerst van zich horen met het uitgeven van de brochure Beursberichten in 2002. Hierin presenteerden de deelnemende organisaties zich met hun activiteiten, gericht op armoedebestrijding. Na de komst van de dure euro en de invoering van de Wet Werk en Bijstand trad het platform definitief naar buiten met het Blutfestival in 2004. Op een plein bij winkelcentrum Oosterhof waren diverse – kostenloze – activiteiten en kraampjes met informatie van lokale organisaties en instellingen. Ook in 2005 en 2006 vond het Blutfestival plaats. In 2007 volgde de informatiemarkt Veel voor Weinig tijdens het jaarlijkse festival Zomerschotel.

Wensboom
Een groot succes van het Armoedeplatform is de Wensboom, die sinds 2004 in december in winkelcentrum Oosterhof staat. Kinderen van ouders met een smalle beurs kunnen een kaartje in de boom laten hangen met een speelgoedwens. Winkelend publiek kan zo’n wens vervullen door het cadeautje te kopen en in te leveren bij de Wensboom. Ieder jaar krijgen op die manier 150 kinderen een kerstcadeau. Zowel het aantal kinderen als de deelname van het winkelend publiek zijn in de loop der jaren gestegen.

Leve Leven!
In 2007 is het Armoedeplatform gestart met het project Leve Leven!, gericht op het duurzaam omgaan met energie in huis zodat de energierekening omlaag gaat. Acht energiecoaches hebben ongeveer 250 huishoudens bereikt met voorlichting en cursussen. In 2008 is het project vervolgd.

Alle beetjes helpen
Tijdens een drukbezochte werkconferentie in maart 2008 heeft het Armoedeplatform zich voor het eerst gepresenteerd aan een grote groep vrijwilligers en professionals uit Prins Alexander. Centraal stond het uitwisselen van informatie over het voorkómen en bestrijden van armoede en het leggen van contacten tussen de betrokken partijen.
Met de uitgave van het boekje ‘Alle beetjes helpen’ hoopt het Armoedeplatform een nieuwe bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede. Door openlijk te vertellen over de rauwe, dagelijkse werkelijkheid willen de leden discussie losmaken en iedereen bewust maken van het leed dat armoede teweegbrengt.

Toekomst: meer communicatie!
Nu, anno 2015, zet het Armoedeplatform een nieuwe stap door nog meer te gaan communiceren over armoede. Niet alleen richting bewoners van Prins Alexander, maar ook richting maatschappelijke organisaties, media en politiek. Het is ook in dit kader dat op 8 januari 2015 een website van het platform gelanceerd wordt.

 

(Tekst: Ria de Wit, Zegge&Schrijve)