CBS: Hoogste armoederisico in Rotterdam

In december 2015 bracht het CBS de eerste Armoede en sociale uitsluiting 2015  uit. In dit rapport wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. Het CBS doet in deze publicatie verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Uit het rapport blijkt dat de armoedeproblematiek in Rotterdam het grootst is. Het rapport baseert zich op cijfers uit 2013. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen kwam in Rotterdam in dit jaar uit op 18,7 procent. Dat is bijna 1 op de 5 huishoudens. Rotterdam voert hiermee de top 10 aan van gemeenten met de hoogste percentages lage inkomens aan. Daarna volgen Amsterdam (18,2 procent), Groningen (17,9 procent) en Den Haag (17,6 procent).  De overige zes gemeenten in de top 10 zijn achtereenvolgens Vaals, Arnhem, Enschede, Heerlen, Leeuwarden en Nijmegen. Het landelijk gemiddelde is 10,3 procent.

 

 

 

In 2008 heeft het Armoedeplatform een boekje uitgegeven met de titel ‘Alle beetjes helpen’. De publicatie geeft een inkijkje in de armoedeproblematiek in Rotterdam Prins Alexander en is (helaas) nog altijd actueel. Nieuwsgierig? ‘Alle beetjes helpen’ is online te bekijken via onderstaande link.

Alle beetjes helpen