Terugblik en voornemens

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met zijn allen teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ook hebben we vooruitgekeken. Waar zijn we trots op en wat willen we nog bereiken?

Terugblik – Trots

Dát we trots zijn op het armoedeplatform is duidelijk. Daar hebben we ook alle reden toe. Het platform is het afgelopen jaar alleen maar sterker geworden. Zo is het ledenaantal fors gegroeid en zijn er nieuwe activiteiten ontplooid. De organisatie van de wensboom heeft op volle toeren gedraaid waardoor er maar liefst 200 cadeautjes konden worden uitgedeeld, er is een nieuwe locatie beschikbaar gekomen voor de platformvergaderingen (het Palet) en talloze mensen zijn geholpen met noodpakketten van de werkgroepen of met reguliere pakketten van de voedselbank. Ook is er een website gelanceerd, is er veel verkocht in de winkel van het Leger des Heils en heerst er tijdens de bazar in de Open Hof steevast een gezellige drukte.

Voornemens – Wensen

Hoewel we met trots op het afgelopen jaar terugkijken, zijn er ook wensen voor 2015. Kernwoord dat gebruikt wordt is ‘bewustwording’. Voor veel mensen is het thema armoede nog erg abstract. Sommigen denken dat armoede in Nederland niet voorkomt of dat áls je het financieel heel zwaar hebt dat eigenlijk je eigen schuld is. Bovendien wordt niet zelden gedacht dat het sociale vangnet in Nederland zo stevig is dat het onmogelijk is erdoorheen te zakken. Uit eigen ervaring weten we maar al te goed dat dit helaas niet zo is. Het zou het belangrijkste punt op de agenda van het platform moeten zijn om dit richting verschillende doelgroepen duidelijk te maken: naar wijkbewoners, naar media, politiek en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het van groot belang dat het bereik van het platform nog groter wordt. Nog altijd zijn er mensen die hulp nodig hebben maar de weg daar naartoe nog niet hebben gevonden. Soms is het een gebrek aan kennis, soms is de durf er niet of zijn er andere praktische bezwaren. Uit de wensen die tijdens de bijeenkomst genoemd werden, spreekt de ambitie ons daar nog sterker voor te maken.

Concrete voorstellen

Met het vergroten van bewustzijn over armoede in het achterhoofd zijn een aantal heel concrete initiatieven genoemd:

  • een kraam op de markt om mensen op een heel laagdrempelige manier te informeren met daarbij – als het even kan – een heuse praatpaal á la Man bijt hond;
  • nog meer gebruik maken van de korte lijntjes die er al zijn: nog beter kijken waar lidorganisaties de handen ineen kunnen slaan;
  • de wensboom moet blijven voortbestaan, we gaan voor de 12e editie in 2015;
  • de introductie van een nieuwe jaarlijkse activiteit waarmee we het armoedeplatform nog beter op de kaart zetten;
  • het bundelen van kennis uit de praktijk: wat leren we van ons werk en wat zijn de grootste problemen waar mensen in een armoedesituatie mee te kampen hebben?

Tijdens de eerstvolgende vergadering van het platform zal de wensenlijst besproken worden en wordt er een knoop doorgehakt over waar we dit jaar de schouders onder zullen zetten.